Wikiquote:Sandput

Die kopiereghouer van hierdie lêer staan die gebruik van hierdie lêer vir enige doel toe, mits die kopiereghouer korrek erken word. Herverspreding, wysigings, kommersiële gebruik en enige ander gebruik word toegestaan.